Polish political memes

Poland is set to hold their general elections sometime between October 15th and November 11th 2023. These are probably the most significant elections to be held within the EU before the European Parliament elections set for June 2024. For us outside of the Polen, the political culture can be hard to understand. Thus, we’re starting a special series of episodes designed to bring some light to the complexities of Polish politics.

We start out in the best way we know how — by diving into the world of political memes! Our hope is that viral images will offer us a insightful window into the key debates, social dynamics, and underlying tensions in Polish society.

We have a great guide for the start of this journey Sylwester Oracz from the Political Accountability Foundation in Warsaw. He’s an expert on both political memes and the electoral processes in Poland.

Three times ”Yellow pope”, from the left opposition leader Donald Tusk, former pope John Paul II and deputy prime minister Jaroslaw Kaczynski

Kungamakaren

Dominic Cummings är en av de högsta politiska tjänstemännen i Storbritannien i rollen som Boris Johnsons rådgivare och han har radikala idéer om hur man ska organisera samhället. Vi har läst Dominic Cummings blog och försöker förstå hur han tänker sig att framtidens Storbritannien ska styras.

Från vänster: I juletid 2019 säkrade Boris Johnson regeringsmakten och Dominic Commings (i mitten) blev snart hans rådgivare. Cummings har bland annat gjort sig känd för radikala handlingar både i Leave-kampanjen kring Brexit och nu senast i Coronaepidemin där han förändrat landets strategi.

Klicka här för att lyssna

Läxan från öst och UK:s framtid

När Sovjetunionen började krackelera för 30 år sedan ställdes de nya länderna inför ett vägval, att närma sig EU (EG) eller stärka banden med Moskva. Är anpassning till EU:s ”acquis communautaire”/regelverk för medlemsskap bättre än billig råvarutillgång?

Världssamfundets hösttema är de många 30 års-firanden som infaller 2019, Belinmurens fall, Baltikums befrielse, Sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakiens m.m.

I det här avsnittet utvärderar vi effekterna av olika nationers vägval . Vi frågar oss också om det kan lära oss någon om vilka scenarion som Storbritannien nu står inför.

I mitten ser vi Ukrainas flagga, till höger Rysslands och till vänster EU:s. Vilken väg är klokast och kan Storbritannien lära något av av et när de nu som första land ska gå från EU?

Klicka här för att lyssna

Historien är död! Länge leve historien.

Inför veckan avsnitt har Jonas och Max läst Francis Fukuyamas text ”The end of history”. Texten skrivs mellan åren 1988 och 1992 under en tid då gamla sanningar dog och nya föddes. Fukuyama har tidvis varit i hetluften, både som hyllad och kritiserad tänkare. Han intresserar sig i texten vi läst för kampen mellan stora idéer och ideologier. I avsnittet frågar vi oss hur hans tankar står sig 30 år senare?

Klicka här för att lyssna på avsnittet

Från vänster: Alexandre Kojève ryskfödd filosof och byråkrat verksam i Frankrike under mitten av 1900-talet, Friedrich Hegel tysk filosof verksam under 1800-talets början och Francis Fukuyama amerikansk författare och statsvetare som fortfarande är aktiv.

PIGS-länderna

På slutet av 00-talet och början av 10-talet pratade alla om PIGS-länderna, numer förekommer förkortningen inte lika ofta. Vad hände i Portugal, Italien (Irland) och Grekland? Är det fortfarande kris eller har det blivit bättre? Svaret är grumligt för det ser väldit olika ut men där det har blivit bättre är det lösningar som kommit tackvare mer politisk ideologi eller är det teknokratisk pragmatism som ligger bakom förbättringarna?

Från vänster: Alen Greenspan tidigare chef på centralbanken in USA, de tre små grisarna som kämpar mot vargens frustande och Greklands förre finansminister Yanis Varoufakis.

Världssamfundet är tillbaka

Världssamfundet är en podcast av Jonas Kiessling och Max Valentin. Programmet handlar om politik i andra länder än Sverige även om vi gärna vill förstå hur omvärlden påverkar vårt land.

Under 2015 gjorde vi ett tiotal avsnitt och nu är det dags igen.

Varför gick det som det gick i det Indiska valet? Vad kan resultatet i EU-parlamentsvalet i Storbritanien säga oss om Nyamko Sabunis valmöjligheter för (L)?

Från vänster: Torypartiets ordförande Boris Johnson, logotypen för indiens rymdprogram och valresultatet i EU på kommunnivå indelat efter partigrupp