Läxan från öst och UK:s framtid

När Sovjetunionen började krackelera för 30 år sedan ställdes de nya länderna inför ett vägval, att närma sig EU (EG) eller stärka banden med Moskva. Är anpassning till EU:s ”acquis communautaire”/regelverk för medlemsskap bättre än billig råvarutillgång? Världssamfundets hösttema är de många 30 års-firanden som infaller 2019, Belinmurens fall, Baltikums befrielse, Sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakiens m.m. […]