Läxan från öst och UK:s framtid

När Sovjetunionen började krackelera för 30 år sedan ställdes de nya länderna inför ett vägval, att närma sig EU (EG) eller stärka banden med Moskva. Är anpassning till EU:s ”acquis communautaire”/regelverk för medlemsskap bättre än billig råvarutillgång?

Världssamfundets hösttema är de många 30 års-firanden som infaller 2019, Belinmurens fall, Baltikums befrielse, Sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakiens m.m.

I det här avsnittet utvärderar vi effekterna av olika nationers vägval . Vi frågar oss också om det kan lära oss någon om vilka scenarion som Storbritannien nu står inför.

I mitten ser vi Ukrainas flagga, till höger Rysslands och till vänster EU:s. Vilken väg är klokast och kan Storbritannien lära något av av et när de nu som första land ska gå från EU?

Klicka här för att lyssna

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *